Welkom op site Divisieluchtvaart.nl. Binnenkort weer online!

De kerntaken en de units van de Uitvoeringsdienst LuchtvaartKerntaken:
  • Uitvoering van wettelijk vastgestelde taken. Het afgeven van vergunningen, erkenningen en certificeringen, en het uitvoeren van inspecties en audits zijn daar voorbeelden van.
  • Uitvoering van vastgesteld overheidsbeleid. Bijvoorbeeld het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit regelgeving van de Joint Aviation Authorities (JAA), het samenwerkingsverband van Europese luchtvaartautoriteiten, en het nakomen van verdragen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO), onderdeel van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met luchtvaart.
  • Uitvoering van politieke en bestuurlijke opdrachten. Dit omvat bijvoorbeeld vanuit vakinhoud bijdragen aan beleid en regelgeving, bijdragen aan beantwoording van vragen van de Tweede Kamer en advisering aan de minister.
De Uitvoeringsdienst Luchtvaart voert zijn taken transparant en consequent uit, zodat de werkwijze herkenbaar en begrijpelijk wordt voor iedereen. Er wordt uitgegaan van tevoren vastgelegde en openbare criteria.

Date Created: Thu Jun 16 10:37:01 2016